BEZPLATNÝ ODBĚR PNEUMATIK

Povinná osoba

Povinná osoba CZECH STYLE, spol. s r.o.

Zákon 542/2020 sb.

Dle zákona číslo 542/2020 sb. společnost CZECH STYLE, spol. s r.o. zabezpečuje bezplatný odběr pneumatik.

Pracovní doba provozovny

Použité pneumatiky se v místě zpětného odběru přijímají v pracovní době provozovny.

Od koho přebíráme použité pneumatiky

Provozovatel přebírá pneumatiky pouze od konečných uživatelů.

Stav přebíraných použitých pneumatik

Pneumatiky ke zpětnému odběru přijímáme bez cizorodých nečistot a jiného odpadu, celistvé, bez ráfků a disků.  

Převzetí pneumatik odmítneme pouze při nedodržení těchto požadavků.