Povinná osoba CZECH STYLE, spol. s r.o.

Každý, kdo doveze pneumatiky jako součást nějakého celku nebo samostatně a tyto pneumatiky či celek dále prodá/poskytne bezplatně na území ČR, je povinen se registrovat na Ministerstvu životního prostředí do Seznamu povinných osob a plnit své zákonné povinnosti. Mezi ty hlavní patří povinnost zajistit zpětný odběr, a to v minimální hmotnosti 80% pneumatik, které dovážíte. Další povinností je podávání Ročního hlášení o zpětném odběru a vedení odpadového hospodářství. Povinnost registrovat se je ve lhůtě do 60 dní od uskutečnění prvního dovozu. V opačném případě se vystavujte riziku postihu při kontrole ČIŽP.

CZECH STYLE, spol. s r.o. je registrován na Ministerstvu životního prostředí pod evidenčním číslem 00079/14-PCZ.

Roční hlášení o zpětném odběru za roky 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023 bylo podáno v zákonném termínu.

Nakupujete pneumatiky od dodavatele, který není v Seznamu povinných osob registrován a nemá uveden poplatek za sběr a likvidaci pneumatik na prodejním dokladu? V tom případě je možné, že tento subjekt neplní svoje povinnosti a tyto povinnosti ze zákona přechází na Vás. Ověřujte, u koho nakupujete.