VEŘEJNÁ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU

Odevzdejte u nás:

Povinné osoby mají povinnost zřídit místa zpětného odběru pro konečné uživatele. Tato místa zpětného odběru musí být konečnému uživateli veřejně dostupná v provozní době dané provozovny a musí být umožněno odevzdat pneumatiky bez nároku na úplatu (zdarma), bez ohledu na výrobní značku a bez vázání odebrání použitých pneumatik na nákup nového zboží či služeb. Provozovatel přebírá použité pneumatiky pouze od konečných uživatelů. Pneumatiky ke zpětnému odběru přijímáme bez cizorodých nečistot a odpadu, celistvé, bez ráfků a disků.

Domluvte se s našim operátorem:

V případě většího množství použitých pneumatik kontaktujte operátora zpětného odběru.

Tel.: +420727953370

E-mail: info@zpetnyodber.czstyle.cz