LEGISLATIVA PRO VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ „PNEUMATIKY“

Problematiku zpětného odběru pneumatik řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. října 2015 je účinný zákon č. 223/2015 Sb., kterým se změnil zákon o odpadech.

Primárním prováděcím právním předpisem, kterým jsou stanoveny podrobnosti způsobu zpětného odběru všech výrobků uvedených v § 38 zákona o odpadech, je vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků.

Hlavním prováděcím právním předpisem ve vztahu ke zpětnému odběru pneumatik je nová vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik. Další novelou v roce 2018 byla minimální úroveň zpětného odběru zvýšena na 65 %. Tato změna je platná od 1. ledna 2020.

Ukončení platnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ke dni 31 prosince 2020.

S účinností od 1.ledna 2021 problematiku zpětného odběru pneumatik řeší nový zákon 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Více informací k legislativě najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí.